11 April 2011

Definisi Manusia

Manusia.....?, Manusia/Manungso yoiku salah sawiji jenis makhluk e gusti Allah kang dicipta ake songko lemah. Manungso dikek i kebebasan dalam bertindak ono ing Donya, mboh tindak elek opo dene tumindak apik, kabeh mau kedadeane amargo kahanan ono ing donya ora ucul songko 2 perkoro yoiku: ono apik ono elek, ono padang ono peteng, ono awan ono bengi, lan sak panunggalane.

Menungso tumitah ono ing Bumi diwiwit i naliko nabi adam as lan siti hawa tumurun menyang ndonya iki nganti nduwe anak sing jumlah e 42 saben nduwe anak mesti lanang wadon, nganti teko seprene dadi menungso sing jumlah e bermilyar-milyar iki, tumurune nabi adam as lan siti hawa dadi kholifah ono ing Bumi amargo ndhahar salah sawijineng woh ing sorga engkang dadi larangane gusti Allah rikolo semono kanthi bujuk rayune iblis, engkang aran woh(buah) 'KHULDI'.


Menungso ugo nduwe organ2 awak engkang dianugerahake gusti Allah marang menungso, saben organ2 awak mau kabeh nduwe fungsi/manfaat dewe, koyoto:

1.mripat/moto/eye, kang nduweni fungsi kanggo nyawang jagad sak isi2 ne sing kabeh(sawangan) mau iso kanggo pelajaran kanggo menungso, nanging yo okeh sing nganggokne marang barang sing olo, koyoto: nonton film bokep, nginjeng nganten anyar, lan lio2ne.


2. Otak, sing fungsine kanggo mikir lan kanggo nampung samubarang ilmu sing dienthukne songko Buku, guru, sekolah, ustadz, ngomongan wong, pengalaman, lan sak panunggalane. Nanging otak iso ugo dadi sumber efek pikiran negatif, koyoto: mikir strategi maling, mikir strategi ndemeni(zina) uwong, ngapusi lan lia2ne.3.Tutuk/cangkem/cocot/mulut/mouth, sing nduweni fungsi akeh, koyoto: guneman(bicara), mangan, ngombe, dzikir, ngaji, nyanyi, lan lio2ne. Nanging tutuk ugo biso dadi sumber barang kang olo banget, koyoto kanggo: a. ngrasani(mengumpat/menggunjing), b. misuh2(berkata2 kotor,koyoto muni:asu,ndlogok,bajingan dll), c. mangan barang haram koyoto: iwak babi,hartane anak yatim,olehe songko hasil ngapusi,mangan donya hasil korupsi, d. Ngombe ciu(miras/alkohol), ngrokok lan lia2ne.

4. Kuping/karno/talingan/telinga/ear, sing fungsine kanggo nggrungokake(mendengar), tapi iso ugo enek efek e elek(pikiren dewe)5. Tangan/hand, sing fungsine kanggo nyekel(memegang), lewat tangan menungso biso nyambut gawe sing iso ngasilake duwit kanggo kebutuhan urip, Nanging tangan iso ugo dadi sumber brang kang olo, koyoto: njupuk barang(maling), faktor kekerasan (koyoto: nampar/nyoplok, njotos dll), jail lan lia2ne.6. Lambung/weteng, sing nduweni fungsi kanggo nyerna panganan sing dipangan nganti iso dadi tai(kotoran).7. Kontol(lanang) lan Tempek(wadon), kanthi barang kuwi menungso iso nuruti kebutuhan biologis lewat nafsu syahwat, lan iso ugo nuwuh ake anak, mergo anane: gen,kromosom,sperma,ovum, lan hormon2 liane kanthi proses kawen, Lan kanthi barang iku mau sing iso nuwuhake roso seneng antarane lanang lan wadon. Nanging barang iku mau biso banget nuwuhake ativitas olo, koyoto: Demenan(zina), lan alat iku iso ugo kanggo profesi sing elek, koyoto: dadi PSK nek wadon dadi lonthe terus nek lanang dadi gigolo, Dadi bintang film porno, lan lio2ne.

8. Sikil/kaki/legs, sing fungsine kanggo mlaku/berjalan.

Lan isih ono okeh organ liane meneh sing ora biso tak sebutne siji mboko siji, koyoto: Irung kanggo ambekan, Ginjal kanggo nyaring geteh(darah), Saraf kanggo motorik/penggerak tubuh, urat pembuluh nadi lan balik kanggo peredaran darah, Ati kanggo ngroso kahanan, ilat kanggo ngrasak ake panganan, lan lio2 ne.

Pungkasan, yo iku mau kurang luwihe bab2 tentang menungso ono barang kang becik lan olo, okeh wong jowo kuno sing njabar ake bilih menungso ki "menus2 panggonane dosa", Nanging mugo2 wae ora koyo mengkono, tapi nek dosa ki saben wong mesti nduwe ding he...., mulo,kanthi anane dosa2 mau biso memotivasi kita untuk lebih baik lagi, sing manembah marang Gusti ALLAH ditingkat ake, trus ojo lali bersahabat karo makhluk2 e Allah koyoto:manungso,khewan,lingkungan lan jagad sak isine iki.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar